Bank Gruntów
Zapisz zmiany
Logistyka, TDD
Polska
Data: 2020-2021
Opis: Analizy chłonności, Technical Due Diligence, Projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze centrów logistycznych na terenie Polski.
Kategorie:
Architektura i design
Zarządzanie i nadzory
Doradztwo i ekspertyzy
Ekspansja i pozyskiwanie gruntów
Wykonanie: Apkeo