Bank Gruntów
Zapisz zmiany
Fabryka Chemnovatic
Lublin
Data: 2020-2021
Opis: Projekt koncepcyjny, Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy.
Organizacja procesu inwestycyjnego, Nadzór inwestycyjny.
Kategorie:
Architektura i design
Zarządzanie i nadzory
Doradztwo i ekspertyzy
Ekspansja i pozyskiwanie gruntów
Wykonanie: Apkeo