Doradztwo i ekspertyzy
Służymy naszym doświadczeniem w kompleksowej realizacji inwestycji
Dowiedz się więcej
W czym możemy pomóc?
Pre-Construction
Doradztwo na etapie przygotowania inwestycji.
Dopasowanie inwestycji do celów biznesowych klienta.
Stworzenie orientacyjnych założeń kosztowych i terminowych.
Sprawdzenie stanu technicznego nieruchomości.
Sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości.
Contract Consulting
Doradztwo i wsparcie na etapie przygotowania umów.
Analiza i przygotowanie załączników technicznych i rysunkowych.
Udział w negocjacjach.
Ramowe harmonogramy inwestycji.
Analiza bieżących umów Klienta.
Udział w przygotowaniu umów z wykonawcami i dostawcami.
Doradztwo w zakresie opracowania Ogólnych Warunków Umowy.
Cost Management
Przygotowanie kosztorysów inwestorskich i szacunków kosztów.
Sporządzanie lub weryfikacja budżetów ramowych i szczegółowych.
Prognozy przerobów miesięcznych i planowanie finansowe (cash flow).
Przygotowanie procedur rozliczeniowych.
Sprawdzanie dokumentacji przerobowej.
Claim Management
Reprezentowanie Klienta w kwestiach ustalenia wartości prac dodatkowych, zamiennych lub niewykonanych.
Analiza terminowa, formalna i finansowa roszczeń.
Opiniowanie zasadności i wysokości kosztów.
Współpraca doradcami prawnymi Klienta.
Wsparcie w sporach i negocjacjach.
Wsparcie ekspansji
Rekomendacja i analiza nowych lokalizacji inwestycji dopasowanych do potrzeb Klienta
Sprecyzowanie wytycznych (lokalizacja, powierzchnia, komunikacja, terminy dostępności, możliwości reklamowe, potrzeby techniczne etc.).
Zestawienie szacunkowych kosztów i terminów realizacji.
Analiza szans i ryzyk.
Wsparcie w negocjacjach i przygotowaniu umów.
Procedury przetargowe
Przygotowanie dokumentacji przetargowej (opis prac, przedmiary, formularze ofertowe, specyfikacje wykonania i odbioru robót, wytyczne terminowe, opis procedury przetargowej, wytyczne umowne etc.).
Przeprowadzenie przetargów w imieniu Klienta (wybór i sprawdzenie oferentów, przygotowanie zapytań ofertowych, odpowiedzi na pytania oferentów, zestawienie i sprawdzenie ofert, przeprowadzenie negocjacji, rekomendacja wyboru oferty).
Ekspertyzy
Opinie i ekspertyzy techniczne jako dokumentacja wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych lub opinie w sprawie możliwości przebudowy, zmiany sposobu użytkowania etc.
Analizy możliwości zabudowy działek.
Wsparcie na rynkach zagranicznych
Wsparcie Klientów podczas akwizycji, procesów ofertowania, negocjacji i zawarcia umów, prowadzenia inwestycji, rozliczeń, napraw gwarancyjnych lub sporów prowadzonych poza granicami Polski.
Wykonanie: Apkeo