Zarządzanie i nadzory
Przygotowujemy i realizujemy inwestycje naszych klientów.
Dowiedz się więcej
W czym możemy pomóc?
Project Management
Kompleksowe zarządzanie inwestycją realizowaną przez generalnego wykonawcę lub wykonawców w imieniu Inwestora.
Analiza i zapewnienie wdrożenia wytycznych inwestycyjnych Klienta.
Bieżąca informacja o stanie projektu i ewentualnych ryzykach podczas realizacji.
Opiniowanie wniosków o zmiany projektowe i umowne.
Przygotowanie i dokumentacja odbiorów i przekazań.
Construction Management
Zarządzanie inwestycją realizowaną przez wielu wykonawców w imieniu Klienta
Pełnienie funkcji Kierownika Budowy.
Nadzór inwestorski.
Nadzory branżowe.
Bieżąca kontrola jakości i postępów prac oraz ich zgodności z projektem wykonawczym.
Kontrola dokumentacji rozliczeniowej.
Inżynier Kontraktu
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla Inwestorów instytucjonalnych i Administracji Publicznej.
Administrowanie i finansowe zarządzenie inwestycją
Przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych
Kontrola stosowania przez projektantów i wykonawców uzgodnień umownych
Prowadzenie, dokumentacja i archiwizacja narad i korespondencji związanej z inwestycją.
Przygotowanie raportów okresowych i dokumentacji odbiorowej.
Inwestor Zastępczy
Przejęcie obowiązków Inwestora dotyczących realizacji inwestycji na podstawie uzgodnionego harmonogramu i budżetu ramowego oraz wytycznych projektowych.
Wykonanie projektów i uzyskanie wymaganych pozwoleń.
Przeprowadzenie przetargów i wybór wykonawców oraz dostawców.
Przygotowanie i podpisanie umów z wykonawcami i dostawcami.
Kompleksowy nadzór nad wykonywaniem prac.
Przeprowadzenie odbiorów i uzyskanie prawomocnych decyzji na użytkowanie.
Rozliczenie Inwestycji.
Egzekwowanie usuwania usterek w okresie gwarancji.
Nadzór Inwestorski i BHP
Pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z wymogami prawa.
Kontrolowanie procesu budowy.
Sprawdzanie zgodności wykonywanych prac z projektem budowlanym i przepisami prawa budowlanego.
Kontrola utrzymania podstawowych zasad BHP na budowie.
Udział w odbiorach prac zanikających i odbiorze końcowym.
Koordynacja Najemców
Reprezentowanie Klienta wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.
Wsparcie techniczne podczas negocjacji umów najmu.
Wsparcie w kontakcie z nowymi i dotychczasowymi najemcami.
Przygotowanie podręcznika najemcy.
Przygotowanie kosztorysów i harmonogramów ramowych.
Koordynacja firm wykonawczych Najemców.
Wdrożenie procedury przepływu i zatwierdzania dokumentacji
Przekazanie dokumentacji powykonawczej.
Koordynacja procesu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie i otwarcie.
Wykonanie: Apkeo