Architektura i design
Oferujemy pełen zakres usług projektowych. Od szkicu do odbioru.
Dowiedz się więcej
W czym możemy pomóc?
Pre-Design
Ustalenie celów projektowych i analiza ich wykonalności.
Weryfikacja pod względem wymogów formalnoprawnych (plan zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy, obowiązki uzyskania pozwoleń lub zgłoszeń etc.).
Analiza chłonności terenów inwestycyjnych.
Weryfikacja wytycznych umownych przy powierzchniach wynajmowanych (podręczniki najemców, załączniki techniczne etc.).
Inwentaryzacje powierzchni.
Przygotowanie i analiza alternatywnych rozwiązań projektowych
Design Management
Koordynacja procesu projektowania.
Wytyczenie i monitoring terminów wykonania projektów.
Weryfikacja zgodności projektów z wytycznymi Klienta.
Udział w zatwierdzaniu projektów.
Koordynacja wprowadzenia zmian projektowych.
Archiwizacja i przekazywanie projektów uczestnikom inwestycji.
Weryfikacja techniczna projektów, sprawdzenie kompletności i zgodności projektów z obowiązującymi przepisami.
Projekty koncepcyjne
Przygotowanie rysunków i opisów.
Plany aranżacji (space plan).
Wykonanie koncepcji branżowych.
Przygotowanie wizualizacji 3D.
Przygotowanie wytycznych projektowych.
Wstępny dobór materiałów.
Uzgodnienie koncepcji z Inwestorem i innymi uczestnikami inwestycji.
Projekty budowlane
Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych pozwoleń.
Przygotowanie, koordynacja i uzgodnienie projektów branżowych.
Przygotowanie lub uzupełnienie wniosków o pozwolenia i uzgodnienia.
Prowadzenie korespondencji ze stronami postępowań wg pełnomocnictwa Inwestora.
Uzyskanie wymaganych uzgodnień i prawomocnych pozwoleń w imieniu Inwestora.
Projekty wykonawcze
Wykonanie rysunków, wyliczeń i opisów umożliwiających szczegółową wycenę i wykonanie inwestycji.
Wykonanie i skoordynowanie projektów wszystkich branż.
Przygotowanie specyfikacji technicznych.
Przygotowanie przedmiarów.
Projektowanie wnętrz
Konsultacja oczekiwań Klienta i rozwiązań alternatywnych.
Projekty koncepcyjne oraz wykonawcze.
Wybór materiałów. Przygotowanie przedmiarów.
Przygotowanie wizualizacji 3D.
Projektowanie mebli, zabudów meblowych i dekoracyjnych.
Konsultacje podczas prac wykończeniowych i montażu dekoracji.
Nadzór autorski.
Wykonanie: Apkeo