Zainteresowany/a ofertą?
Ełk, Strefowa, warmińsko-mazurskie
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Ełk, ul. Strefowa, działka o nr geod. 2760/11
Miasto / Gmina: Ełk
Adres (ulica, nr): Strefowa
Powiat: ełcki
Województwo: warmińsko-mazurskie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE:
SSE: Suwalska SSE
Strona internetowa: www.ssse.com.pl
Link do My maps: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ozqM84QsZ1tOgTd9gDdHhlVNJdN5jIy6&ll=53.82519835648381%2C22.377283046952016&z=18
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 0.51 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: NIE
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 93 PLN/m²: 75 + 23% VAT Zgodnie z aktualną wyceną
Właściciel/ Właściciele Właściciel Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Powierzchnia przypadająca na właściciela 0.5165 ha
Rodzaj właściciela Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE)
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Formy wsparcia na poziomie lokalnym:
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż
Charakterystyka działki
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie nieużytek
Klasa gleby Klasa gleby inne
Powierzchnia [m²] 0.5165 ha
Różnica poziomów terenu [m]: płaski
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 12 m
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):
Poziom wód gruntowych [m]: 6
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Przeszkody podziemne (T/N): Na działce występują skupiny drzew.
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): Na działce występują skupiny drzew.
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):
Budynki i zabudowania na terenie (T/N):
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi gminna asfaltowa
Szerokość użytkowa drogi 7 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] 16: 0 km
65: 0 km
W odległości około 2 km – od proponowanej lokalizacji rozpoczyna się realizacja drogi ekspresowej S61 Via Baltica Ełk Knot East: 2 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Gdańsk: 304 km
Kolej [km] Ełk: 2 km
Bocznica kolejowa [km] Ełk: 2 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Szymany: 130 km
Warszawa: 230 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Olsztyn: 160 km
Białystok: 100 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 130 m
Napięcie [kV] 15 kV
Dostępna moc [MW] 23,25
Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 2000 m
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] 24 000
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] 24 000
Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 0 m
Dostępna objętość[m³/24h] 13000
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 200 m
Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z naszym doradcą.
+48 536 840 130

ADC Sp. z o. o.
Stawki 2 (24. piętro)
00-193 Warszawa
NIP: 7010819656
KRS: 0000729043
REGON: 380024552
Imię* (wymagane)
Nazwisko
Nazwa firmy
Treść zapytania* (wymagane)
Jak mamy się z Tobą skontaktować?* (wymagane)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729043, NIP: 7010819656, REGON: 380024552. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść klauzuli
Wykonanie: Apkeo