Zainteresowany/a ofertą?
Kwidzyn, Górki, pomorskie
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Kwidzyn, Górki, działka nr. 17/13
Miasto / Gmina: Kwidzyn
Adres (ulica, nr): Górki
Powiat: kwidzyński
Województwo: pomorskie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE:
SSE: Pomorska SSE
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 0.51 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: nie
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 95.88 PLN/m²
Właściciel/ Właściciele Właściciel Własność prywatna
Powierzchnia przypadająca na właściciela 0.51 ha
Rodzaj właściciela Właściciele prywatni
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): Działka posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kwidzyn
Link do uchwały: https://bip.kwidzyn.pl/m,12672,studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-kwidzyna.html
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Formy wsparcia na poziomie lokalnym:
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż
Wynajem
Użytkowanie wieczyste
Charakterystyka działki
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie nieużytek
Klasa gleby Klasa gleby IVa
Powierzchnia [m²] 0.51 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 2
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 0 m
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):
Poziom wód gruntowych [m]: Brak badań geologicznych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Przeszkody podziemne (T/N):
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N):
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):
Budynki i zabudowania na terenie (T/N):
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi gminna szutrowa
Szerokość użytkowa drogi 6 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] A1: 27 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Gdansk: 90 km
Kolej [km] Kwidzyn: 1.5 km
Bocznica kolejowa [km] Kwidzyn: 1.5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] GDN: 100 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Gdansk: 90 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 20 m
Napięcie [kV] 15 kV
Dostępna moc [MW] 0,5
Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 100 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 35 MJ/Nm³
Średnica rury [mm] 200 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] 300
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] ok. 500 m3/dobę
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] ok. 500 m3/dobę
Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 0 m
Dostępna objętość[m³/24h] ok. 500 m3/dobę
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 100 m
Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z naszym doradcą.
+48 536 840 130

ADC Sp. z o. o.
Stawki 2 (24. piętro)
00-193 Warszawa
NIP: 7010819656
KRS: 0000729043
REGON: 380024552
Imię* (wymagane)
Nazwisko
Nazwa firmy
Treść zapytania* (wymagane)
Jak mamy się z Tobą skontaktować?* (wymagane)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729043, NIP: 7010819656, REGON: 380024552. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść klauzuli
Wykonanie: Apkeo