Zainteresowany/a ofertą?
Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego, podkarpackie
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Strategiczny Park Inestycyjny
Miasto / Gmina: Stalowa Wola
Adres (ulica, nr): ul. Władysława Grabskiego
Powiat: stalowowolski
Województwo: podkarpackie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE:
SSE: TSSE Euro-Park Wisłosan
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 5 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: Możliwe powiększenie terenu inwestycji o przyległe tereny
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 110 PLN/m²
Właściciel/ Właściciele Właściciel Gmina Stalowa Wola
Powierzchnia przypadająca na właściciela 5 ha
Rodzaj właściciela Gmina
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa usługowa/handlowa
Formy wsparcia na poziomie lokalnym:
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż
Charakterystyka działki
Klasa gleby Klasa gleby inne
Powierzchnia [m²] 5 ha
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie las
Różnica poziomów terenu [m]: Teren płaski z niewielkimi punktami wzniesień
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 50 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 90
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):
Poziom wód gruntowych [m]: 1-4
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Przeszkody podziemne (T/N):
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N):
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):
Budynki i zabudowania na terenie (T/N):
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi gminna asfaltowa
Szerokość użytkowa drogi 7 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] A4: 80 km
S19: 16 km
DK77: 5 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Sandomierz: 30 km
Kolej [km] Stalowa Wola South: 5 km
Bocznica kolejowa [km] Stalowa Wola: 1 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Jasionka - Rzeszów: 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Rzeszow: 74 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 1000 m
Napięcie [kV] 110 kV
Dostępna moc [MW] 480
Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 100 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 39.5 MJ/Nm³
Średnica rury [mm] 250 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] 2500
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 150 m
Dostępna objętość [m³/24h] 4090
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 150 m
Dostępna objętość [m³/24h] 14400
Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 70 m
Dostępna objętość[m³/24h] 36000
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z naszym doradcą.
+48 536 840 130

ADC Sp. z o. o.
Stawki 2 (24. piętro)
00-193 Warszawa
NIP: 7010819656
KRS: 0000729043
REGON: 380024552
Imię* (wymagane)
Nazwisko
Nazwa firmy
Treść zapytania* (wymagane)
Jak mamy się z Tobą skontaktować?* (wymagane)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729043, NIP: 7010819656, REGON: 380024552. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść klauzuli
Wykonanie: Apkeo