Zainteresowany/a ofertą?
Stalowa Wola, ul. T. Kasprzyckiego, podkarpackie
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Teren nr 1 - działki nr ewidencyjny 102/489, 159,105,106 - obręb 6 HSW Lasy Państwowe
Miasto / Gmina: Stalowa Wola
Adres (ulica, nr): ul. T. Kasprzyckiego
Powiat: stalowowolski
Województwo: podkarpackie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE:
SSE: TSSE Euro-Park Wisłosan
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 103.08 ha
Kształt działki: Prostokąt
Możliwość połączenia terenu: Możliwe powiększenie terenów po przeprowadzeniu procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 80 PLN/m²: ok. 80 zł/m2 - teren do zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Właściciel/ Właściciele Właściciel Skarb Państwa – Lasy Państwowe; Nadleśnictwo Rozwadów – (dz. nr. ewid. 105, 106 z obręb 6 w St. Woli – o łącznej powierzchni ok. 78,37 ha Skarb Państwa w Zarządzie Lasów Państwowych; Nadleśnictwo Rozwadów - (dz. nr. ewid. 102/489, 159, z obrębu 6 w St. Woli) – o łącznej powierzchni ok. 24,71 ha Gmina Stalowa Wola będzie właścicielem tych terenów w 2021 r.
Powierzchnia przypadająca na właściciela 103.08 ha
Rodzaj właściciela Skarb Państwa
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): Styczeń 2022
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa usługowa/handlowa
Formy wsparcia na poziomie lokalnym:
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż
Wynajem
Użytkowanie wieczyste
Charakterystyka działki
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie las
Klasa gleby Klasa gleby V
Powierzchnia [m²] 103.07 ha
Różnica poziomów terenu [m]: Teren płaski z niewielkimi punktowymi wzniesieniami.
Ograniczenia wysokości budynków [m]: Przewidywane w nowym MPZP • do 30 m dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów • do 18 m dla pozostałych obiektów.: 30 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 90
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): Planowany zapis dotyczący zabudowy w nowym MPZP: do 90 %
Poziom wód gruntowych [m]: Poziom wód gruntowych: 3,30 m – 4,20 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Przeszkody podziemne (T/N):
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N):
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):
Budynki i zabudowania na terenie (T/N):
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi gminna asfaltowa
Szerokość użytkowa drogi 7 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] Autostrada A4: 65 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Sandomierz: 30 km
Kolej [km] Stalowa Wola - Rozwadów: 7 km
Bocznica kolejowa [km] Stalowa Wola: 1 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Rzeszów Jasionka: 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Rzeszów: 65 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 550 m
Napięcie [kV] 110 kV
Dostępna moc [MW] 35
Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 40 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 39.5 MJ/Nm³
Średnica rury [mm] 250 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] 6000
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 50 m
Dostępna objętość [m³/24h] 2000
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 50 m
Dostępna objętość [m³/24h] 6000
Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 100 m
Dostępna objętość[m³/24h] 15000
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 5 m
Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z naszym doradcą.
+48 536 840 130

ADC Sp. z o. o.
Stawki 2 (24. piętro)
00-193 Warszawa
NIP: 7010819656
KRS: 0000729043
REGON: 380024552
Imię* (wymagane)
Nazwisko
Nazwa firmy
Treść zapytania* (wymagane)
Jak mamy się z Tobą skontaktować?* (wymagane)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729043, NIP: 7010819656, REGON: 380024552. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść klauzuli
Wykonanie: Apkeo