Zainteresowany/a ofertą?
Krapkowice, Posiłkowa, Dąbrówka Górna, opolskie
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Krapkowice, działki B1, B2, B3, B4
Miasto / Gmina: Krapkowice
Adres (ulica, nr): Posiłkowa, Dąbrówka Górna
Powiat: krapkowicki
Województwo: opolskie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE:
SSE: Katowicka SSE
Strona internetowa: www.ksse.com.pl
Link do My maps: https://mapa.ksse.com.pl/
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 19.5 ha
Kształt działki: Prostokąt
Możliwość połączenia terenu: Nie
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 100 PLN/m²
Właściciel/ Właściciele Właściciel KSSE S.A.
Powierzchnia przypadająca na właściciela 11.7 ha
Rodzaj właściciela Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE)
Właściciel KOWR
Powierzchnia przypadająca na właściciela 7.8 ha
Rodzaj właściciela Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Link do uchwały: https://administracja.gison.pl/mpzp-public/krapkowice/uchwaly/U_2017_306_XXVI.pdf
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Formy wsparcia na poziomie lokalnym:
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż
Wynajem
Użytkowanie wieczyste
Charakterystyka działki
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie rolnicze
Klasa gleby Klasa gleby IVa
Powierzchnia [m²] 5.9191 ha
Klasa gleby IVb
Powierzchnia [m²] 5.3232 ha
Klasa gleby V
Powierzchnia [m²] 0.5723 ha
Klasa gleby inne
Powierzchnia [m²] 5.8 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 6
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 25 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 85
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):
Poziom wód gruntowych [m]: 4
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Przeszkody podziemne (T/N):
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): Napowietrzna linia wysokiego napięcia dzieli nieruchomośc na dwie częsci (11,7ha i 7,8ha)
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):
Budynki i zabudowania na terenie (T/N):
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi gminna asfaltowa
Szerokość użytkowa drogi 6 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] A4: 1 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Kędzierzyn-Koźle: 30 km
Kolej [km] Gogolin: 10 km
Bocznica kolejowa [km] Gogolin: 10 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Wrocław: 125 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Opole: 20 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 800 m
Napięcie [kV] 15 kV
Dostępna moc [MW] 2,5
Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 800 m
Średnica rury [mm] 160 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] 1500
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 100 m
Dostępna objętość [m³/24h] 1500
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 100 m
Dostępna objętość [m³/24h] 1500
Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 100 m
Dostępna objętość[m³/24h] 1500
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 100 m
Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z naszym doradcą.
+48 536 840 130

ADC Sp. z o. o.
Stawki 2 (24. piętro)
00-193 Warszawa
NIP: 7010819656
KRS: 0000729043
REGON: 380024552
Imię* (wymagane)
Nazwisko
Nazwa firmy
Treść zapytania* (wymagane)
Jak mamy się z Tobą skontaktować?* (wymagane)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729043, NIP: 7010819656, REGON: 380024552. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść klauzuli
Wykonanie: Apkeo