Zainteresowany/a ofertą?
Gogolin, ul. Kamienna, opolskie
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Gogolin, Kamienna, 76ha
Miasto / Gmina: Gogolin
Adres (ulica, nr): ul. Kamienna
Powiat: krapkowicki
Województwo: opolskie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE:
SSE: Katowicka SSE
Strona internetowa: www.ksse.com.pl
Link do My maps: https://drive.google.com/open?id=1fNBTmYOmVdNbOmj09CrYgiZCcLkVw-EU&usp=sharing
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 76 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: tak: 40ha
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 100 PLN/m²: przetarg
Właściciel/ Właściciele Właściciel Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Powierzchnia przypadająca na właściciela 76 ha
Rodzaj właściciela Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Link do uchwały: http://administracja.gison.pl/mpzp-public/gogolin/uchwaly/U_2008_145_XVII.pdf
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Formy wsparcia na poziomie lokalnym:
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż
Wynajem
Użytkowanie wieczyste
Charakterystyka działki
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie rolnicze
Klasa gleby Klasa gleby V
Powierzchnia [m²] 11.177 ha
Klasa gleby VI
Powierzchnia [m²] 64.6277 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 15 m
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 100 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 70
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):
Poziom wód gruntowych [m]: 3 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Przeszkody podziemne (T/N):
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): Przez południowa część nieruchomości przebiega linia wysokiego napięcia
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):
Budynki i zabudowania na terenie (T/N):
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi wojewódzka
Szerokość użytkowa drogi 6 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] A4: 5.5 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Kędzierzyn-Koźle: 26 km
Kolej [km] Gogolin: 4 km
Bocznica kolejowa [km] Gogolin: 4 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Wrocław: 117 km
Ostrava: 117 km
Katowice: 95 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Opole: 30 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 500 m
Napięcie [kV] 110 kV
Dostępna moc [MW] 40 MW
Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 1500 m
Średnica rury [mm] 200 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] 300
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 1 m
Dostępna objętość [m³/24h] 720
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 1000 m
Dostępna objętość [m³/24h] Możliwość dodatkowego zaopatrzenia w wodę przemysłową poprzez: gotowanie w studni głębinowej na miejscu lub z infrastruktury odwadniającej z nieczynnej kopalni.
Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 1 m
Dostępna objętość[m³/24h] 900
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 2000 m
Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z naszym doradcą.
+48 536 840 130

ADC Sp. z o. o.
Stawki 2 (24. piętro)
00-193 Warszawa
NIP: 7010819656
KRS: 0000729043
REGON: 380024552
Imię* (wymagane)
Nazwisko
Nazwa firmy
Treść zapytania* (wymagane)
Jak mamy się z Tobą skontaktować?* (wymagane)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729043, NIP: 7010819656, REGON: 380024552. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść klauzuli
Wykonanie: Apkeo