Zainteresowany/a ofertą?
Ryglice, Kowalowa, małopolskie
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: 374/1
Miasto / Gmina: Ryglice
Adres (ulica, nr): Kowalowa
Powiat: tarnowski
Województwo: małopolskie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE:
SSE: Krakowski Park Technologiczny
Strona internetowa: https://ryglice.pl/
Link do My maps: https://sip.gison.pl/ryglice
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 1.98 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: Rozbudowa na prywatnych obszarach przyległych
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 50 PLN/m²: teren wymaga indywidualnej wyceny
Właściciel/ Właściciele Właściciel Gmina Ryglice
Powierzchnia przypadająca na właściciela 1.98 ha
Rodzaj właściciela Gmina
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Tereny rolnicze/leśne
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa mieszkaniowa
Czy przewidują Państwo zmianę w MPZP na Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny?:
Formy wsparcia na poziomie lokalnym:
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż
Wynajem
Użytkowanie wieczyste
Charakterystyka działki
Klasa gleby Klasa gleby IIIB
Powierzchnia [m²] 0.96 ha
Klasa gleby IVa
Powierzchnia [m²] 0.46 ha
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie rolnicze
Różnica poziomów terenu [m]: 3
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 12 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 0
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):
Poziom wód gruntowych [m]: około 1,5 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Przeszkody podziemne (T/N):
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N):
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): Park Krajobrazowy Pasma Brzanki
Budynki i zabudowania na terenie (T/N):
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi gminna asfaltowa
Szerokość użytkowa drogi 3 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] motorway A4: 30 km
droga ekspresowa: 20 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Gdańsk: 700 km
Kolej [km] Tuchów: 15 km
Bocznica kolejowa [km] Tarnów: 30 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Krakow - Balice: 120 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Krakow: 120 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 50 m
Napięcie [kV] 0.23 kV
Dostępna moc [MW] 0,04
Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 100 m
Dostępna objętość [Nm³/h] 10
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 1500 m
Dostępna objętość [m³/24h] 1
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 1500 m
Dostępna objętość [m³/24h] 1
Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 100 m
Dostępna objętość[m³/24h] 1
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z naszym doradcą.
+48 536 840 130

ADC Sp. z o. o.
Stawki 2 (24. piętro)
00-193 Warszawa
NIP: 7010819656
KRS: 0000729043
REGON: 380024552
Imię* (wymagane)
Nazwisko
Nazwa firmy
Treść zapytania* (wymagane)
Jak mamy się z Tobą skontaktować?* (wymagane)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729043, NIP: 7010819656, REGON: 380024552. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść klauzuli
Wykonanie: Apkeo