Zainteresowany/a ofertą?
Łódź, Łaskowice 28-68a, łódzkie
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Łódź Łaskowice 28-68a
Miasto / Gmina: Łódź
Adres (ulica, nr): Łaskowice 28-68a
Powiat: Łódź
Województwo: łódzkie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE:
SSE: Łódzka SSE
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 23 ha
Kształt działki: Prostokąt
Możliwość połączenia terenu: Nie
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 290 PLN/m²: do negocjacji
Właściciel/ Właściciele Właściciel Własność prywatna
Powierzchnia przypadająca na właściciela 23 ha
Rodzaj właściciela Właściciele prywatni
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Link do uchwały: https://mpu.lodz.pl/opracowania/plany-miejscowe/w-rejonie-ulic-pabianickiej-chocianowickiej-laskowice-i-nad-dobrzynka-oraz-poludniowej-granicy-miasta-255/
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Formy wsparcia na poziomie lokalnym:
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż
Wynajem
Użytkowanie wieczyste
Charakterystyka działki
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie rolnicze
Klasa gleby Klasa gleby inne
Powierzchnia [m²] 23 ha
Różnica poziomów terenu [m]: płaski
Ograniczenia wysokości budynków [m]: dopuszczając lokalne przedłużenia 20 m: 15 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 60
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):
Poziom wód gruntowych [m]: Brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Przeszkody podziemne (T/N):
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N):
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):
Budynki i zabudowania na terenie (T/N):
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi gminna asfaltowa
Szerokość użytkowa drogi 10 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] S14: 0 km
A1: 18 km
S8: 16 km
A2: 45 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] GDAŃSK: 340 km
Kolej [km] ŁÓDŹ LUBLINEK: 4 km
PABIANICE: 7 km
Bocznica kolejowa [km] ŁÓDŹ LUBLINEK: 7 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Łódź: 7 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] ŁÓDŹ: 0 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 100 m
Napięcie [kV] 15 kV
Dostępna moc [MW] 7
Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 10 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 36 MJ/Nm³
Średnica rury [mm] 160 mm
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 100 m
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 10 m
Dostępna objętość [m³/24h] 1200
Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 100 m
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 10 m
Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z naszym doradcą.
+48 536 840 130

ADC Sp. z o. o.
Stawki 2 (24. piętro)
00-193 Warszawa
NIP: 7010819656
KRS: 0000729043
REGON: 380024552
Imię* (wymagane)
Nazwisko
Nazwa firmy
Treść zapytania* (wymagane)
Jak mamy się z Tobą skontaktować?* (wymagane)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729043, NIP: 7010819656, REGON: 380024552. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść klauzuli
Wykonanie: Apkeo