Zainteresowany/a ofertą?
Tomaszów Mazowiecki, teren inwestycyjny nr. 2 przy drodze ekspresowej S8, łódzkie
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Teren inwestycyjny nr 2 „Węzeł drogowy S8 Tomaszów Mazowiecki – Centrum”, działki nr 66/5, 67/5, 68/5, 69/4, 71/4, 72/2, 73/2, 74/2, 75/2
Miasto / Gmina: Tomaszów Mazowiecki
Adres (ulica, nr): teren inwestycyjny nr. 2 przy drodze ekspresowej S8
Powiat: tomaszowski
Województwo: łódzkie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE:
SSE: Łódzka SSE
Strona internetowa: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CjwpFFpbDr4av0Mzu6bOSHFDurBq05ZU&ll=51.54869070880811%2C19.982868950000004&z=17
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 2.29 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: Tereny prywatne: 0,15 ha, 0,23 ha, 0,72 ha. Własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki: teren nr 1 – 7,15 ha i teren nr 3 – 1,82 ha
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 60 PLN/m²
Właściciel/ Właściciele Właściciel UM Tomaszów Mazowiecki
Rodzaj właściciela Gmina
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w trakcie przygotowania (Etap sporządzania planu) Planowany termin sporządzenia planu - grudzień 2022 r.
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa usługowa/handlowa
Formy wsparcia na poziomie lokalnym:
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż
Wynajem
Użytkowanie wieczyste
Charakterystyka działki
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie rolnicze
Klasa gleby Klasa gleby IVb
Powierzchnia [m²] 0.52 ha
Klasa gleby V
Powierzchnia [m²] 0.79 ha
Klasa gleby VI
Powierzchnia [m²] 0.59 ha
Klasa gleby inne
Powierzchnia [m²] 0.39 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 9
Ograniczenia wysokości budynków [m]: Brak ograniczeń wysokości budynku. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w trakcie przygotowania: 50 m
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):
Poziom wód gruntowych [m]: Brak badań geologicznych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Przeszkody podziemne (T/N):
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): Napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV, możliwość skablowania.
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):
Budynki i zabudowania na terenie (T/N):
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi gminna asfaltowa
Szerokość użytkowa drogi 0 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] S8: 0 km
A1: 30 km
A2: 60 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Brak portów: 200 km
Kolej [km] Tomaszów Mazowiecki: 4 km
Bocznica kolejowa [km] Tomaszów Mazowiecki: 4.5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Łódź: 60 km
Warszawa: 108 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Łódź: 54 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 300 m
Napięcie [kV] 15 kV
Dostępna moc [MW] 2
Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 50 m
Średnica rury [mm] 150 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] 34
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 5 m
Dostępna objętość [m³/24h] 25
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] 25
Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 2.5 m
Dostępna objętość[m³/24h] 25
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 400 m
Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z naszym doradcą.
+48 536 840 130

ADC Sp. z o. o.
Stawki 2 (24. piętro)
00-193 Warszawa
NIP: 7010819656
KRS: 0000729043
REGON: 380024552
Imię* (wymagane)
Nazwisko
Nazwa firmy
Treść zapytania* (wymagane)
Jak mamy się z Tobą skontaktować?* (wymagane)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729043, NIP: 7010819656, REGON: 380024552. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść klauzuli
Wykonanie: Apkeo