Zainteresowany/a ofertą?
Żagań, Tomaszowo, lubuskie
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Tomaszowo, działka nr 1/30
Miasto / Gmina: Żagań
Adres (ulica, nr): Tomaszowo
Powiat: żagański
Województwo: lubuskie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE:
SSE: Kostrzyńsko-Słubicka SSE
Strona internetowa: https://goo.gl/maps/oFhD9R5qhYK2
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 3.13 ha
Kształt działki: Prostokąt
Możliwość połączenia terenu: Istnieje możliwość powiększenia obszaru poprzez zakup sąsiednich działek lub zmianę podziału terenu.
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 26 PLN/m²
Właściciel/ Właściciele Właściciel Gmina wiejska Żagań
Rodzaj właściciela Gmina
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Link do uchwały: http://www.bip.gminazagan.pl/system/obj/2155_URG_Zagan_Nr_XXXI_215_09_z_dnia_28_wrzesnia_2009.pdf
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Formy wsparcia na poziomie lokalnym:
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż
Użytkowanie wieczyste
Charakterystyka działki
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie inne
Klasa gleby Klasa gleby inne
Powierzchnia [m²] 3.1368 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 0,2 m
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 20 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 60
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):
Poziom wód gruntowych [m]: 3,8 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Przeszkody podziemne (T/N):
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N):
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):
Budynki i zabudowania na terenie (T/N):
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi gminna asfaltowa
Szerokość użytkowa drogi 0.6 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] Droga krajowa nr 18. (planowanie autostrady A18): 22 km
Droga ekspresowa S3 (węzeł Nowa Sól): 36 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Wrocław, Odra: 159 km
Szczecin i Świnoujście, Odra i Morze Bałtyckie: 270 km
Kolej [km] Żagań: 7 km
Bocznica kolejowa [km] Żagań: 7 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Zielona Góra - Babimost (kod IATA: IEG; kod ICAO: EPZG): 85 km
Wrocław (kod IATA: WRO, kod ICAO: EPWR): 159 km
Poznań (kod IATA: POZ, kod ICAO: EPPO): 170 km
Berlin (kod IATA: BER, kod ICAO EDDB): 208 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Zielona Góra: 52 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 350 m
Napięcie [kV] 20 kV
Dostępna moc [MW] 3 MW
Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 350 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 27 MJ/Nm³
Średnica rury [mm] 50 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] 512
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 350 m
Dostępna objętość [m³/24h] 400
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 350 m
Dostępna objętość [m³/24h] 3500
Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 350 m
Dostępna objętość[m³/24h] 4000
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 350 m
Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z naszym doradcą.
+48 536 840 130

ADC Sp. z o. o.
Stawki 2 (24. piętro)
00-193 Warszawa
NIP: 7010819656
KRS: 0000729043
REGON: 380024552
Imię* (wymagane)
Nazwisko
Nazwa firmy
Treść zapytania* (wymagane)
Jak mamy się z Tobą skontaktować?* (wymagane)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729043, NIP: 7010819656, REGON: 380024552. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść klauzuli
Wykonanie: Apkeo