Zainteresowany/a ofertą?
Kowal, Unisławice, kujawsko-pomorskie
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: 1KS, działki 2/4, 3/4
Miasto / Gmina: Kowal
Adres (ulica, nr): Unisławice
Powiat: włocławski
Województwo: kujawsko-pomorskie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE:
SSE: Pomorska SSE
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 9.54 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: Brak możliwości powiększenia terenu z uwagi na istniejącą drogę powiatową
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 40 PLN/m²
Właściciel/ Właściciele Właściciel 1 właściciel prywatny
Powierzchnia przypadająca na właściciela 6.1243 ha
Rodzaj właściciela Właściciele prywatni
Właściciel 1 właściciel prywatny
Powierzchnia przypadająca na właściciela 4.1429 ha
Rodzaj właściciela Właściciele prywatni
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Link do uchwały: https://ugkowal.bip.net.pl/?c=589
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Formy wsparcia na poziomie lokalnym:
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż
Wynajem
Użytkowanie wieczyste
Charakterystyka działki
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie rolnicze
Klasa gleby Klasa gleby IIIa
Powierzchnia [m²] 2.1424 ha
Klasa gleby IIIB
Powierzchnia [m²] 2.2928 ha
Klasa gleby IVa
Powierzchnia [m²] 3.8512 ha
Klasa gleby IVb
Powierzchnia [m²] 1.03 ha
Klasa gleby V
Powierzchnia [m²] 0.8408 ha
Klasa gleby VI
Powierzchnia [m²] 0.11 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 3
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 20 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 60
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):
Poziom wód gruntowych [m]: Brak danych geologicznych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Przeszkody podziemne (T/N):
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): Istniejąca turbina wiatrowa
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):
Budynki i zabudowania na terenie (T/N):
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi inne
Szerokość użytkowa drogi 6 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] A1: 0.2 km
E75: 0.2 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Bydgoszcz: 120 km
Kolej [km] Czerniewice: 6 km
Bocznica kolejowa [km] Czerniewice: 6 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Łódź: 110 km
Bydgoszcz: 120 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Bydgoszcz: 120 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 20 m
Napięcie [kV] 15 kV
Dostępna moc [MW] 2
Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 6000 m
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 10 m
Dostępna objętość [m³/24h] 200
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 10 m
Dostępna objętość [m³/24h] 200
Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 5000 m
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 2000 m
Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z naszym doradcą.
+48 536 840 130

ADC Sp. z o. o.
Stawki 2 (24. piętro)
00-193 Warszawa
NIP: 7010819656
KRS: 0000729043
REGON: 380024552
Imię* (wymagane)
Nazwisko
Nazwa firmy
Treść zapytania* (wymagane)
Jak mamy się z Tobą skontaktować?* (wymagane)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729043, NIP: 7010819656, REGON: 380024552. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść klauzuli
Wykonanie: Apkeo