Zainteresowany/a ofertą?
Książki, ul. Okrężna , kujawsko-pomorskie
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Książki działki 328/2, 329/2, 406
Miasto / Gmina: Książki
Adres (ulica, nr): ul. Okrężna
Powiat: wąbrzeski
Województwo: kujawsko-pomorskie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE:
SSE: Pomorska SSE
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 7.06 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: nie
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 60 PLN/m²
Właściciel/ Właściciele Właściciel Gmina Książki
Powierzchnia przypadająca na właściciela 3.18 ha
Rodzaj właściciela Gmina
Właściciel osoba fizyczna
Powierzchnia przypadająca na właściciela 3.88 ha
Rodzaj właściciela Właściciele prywatni
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Inne
Czy przewidują Państwo zmianę w MPZP na Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny?:
Formy wsparcia na poziomie lokalnym:
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż
Charakterystyka działki
Klasa gleby Klasa gleby IIIa
Powierzchnia [m²] 0.27 ha
Klasa gleby IIIB
Powierzchnia [m²] 2.27 ha
Klasa gleby IVa
Powierzchnia [m²] 1.01 ha
Klasa gleby IVb
Powierzchnia [m²] 1.3 ha
Klasa gleby V
Powierzchnia [m²] 0.66 ha
Klasa gleby inne
Powierzchnia [m²] 1.5595 ha
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie rolnicze
Różnica poziomów terenu [m]: 2
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 20 m
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):
Poziom wód gruntowych [m]: 2
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Przeszkody podziemne (T/N):
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N):
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):
Budynki i zabudowania na terenie (T/N):
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi gminna asfaltowa
Szerokość użytkowa drogi 5.5 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] A1: 30 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Gdańsk: 170 km
Kolej [km] Książki: 1 km
Bocznica kolejowa [km] Książki: 1 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Bydgoszcz: 90 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Toruń: 55 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Napięcie [kV] 15 kV
Dostępna moc [MW] do 15 MW
Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 0 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 200 MJ/Nm³
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] 200
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] 200
Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 0 m
Dostępna objętość[m³/24h] 200
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z naszym doradcą.
+48 536 840 130

ADC Sp. z o. o.
Stawki 2 (24. piętro)
00-193 Warszawa
NIP: 7010819656
KRS: 0000729043
REGON: 380024552
Imię* (wymagane)
Nazwisko
Nazwa firmy
Treść zapytania* (wymagane)
Jak mamy się z Tobą skontaktować?* (wymagane)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729043, NIP: 7010819656, REGON: 380024552. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść klauzuli
Wykonanie: Apkeo