Zainteresowany/a ofertą?
Brześć Kujawski, Pikutkowo, kujawsko-pomorskie
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Pikutkowo, 192/2, 191/6, 197/8,197/9, 197/10
Miasto / Gmina: Brześć Kujawski
Adres (ulica, nr): Pikutkowo
Powiat: włocławski
Województwo: kujawsko-pomorskie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE:
SSE: Pomorska SSE
Strona internetowa: www.inwestuj.brzesckujawski.pl
Link do My maps: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1QPe5ukqdBuormIQIyYEhcSrg1E1vPVbA&usp=sharing
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 10 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: brak możliwości
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 140 PLN/m²
Właściciel/ Właściciele Właściciel właściciel prywatny
Powierzchnia przypadająca na właściciela 5 ha
Rodzaj właściciela Właściciele prywatni
Właściciel właściciel prywatny
Powierzchnia przypadająca na właściciela 2.2196 ha
Rodzaj właściciela Właściciele prywatni
Właściciel właściciel prywatny
Powierzchnia przypadająca na właściciela 3.1307 ha
Rodzaj właściciela Właściciele prywatni
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Link do uchwały: https://mst-brzesc-kujawski.rbip.mojregion.info/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1051
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Formy wsparcia na poziomie lokalnym:
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż
Charakterystyka działki
Klasa gleby Klasa gleby IIIa
Powierzchnia [m²] 4.4292 ha
Klasa gleby IIIB
Powierzchnia [m²] 1.6026 ha
Klasa gleby IVa
Powierzchnia [m²] 3.2356 ha
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie rolnicze
Różnica poziomów terenu [m]: teren płaski
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 25 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 60
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):
Poziom wód gruntowych [m]: Brak badań geologicznych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Przeszkody podziemne (T/N):
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N):
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):
Budynki i zabudowania na terenie (T/N): Zabudowania pozostałe po gospoddarstwie rolnym
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi krajowa
Szerokość użytkowa drogi 8 m
Typ drogi gminna asfaltowa
Szerokość użytkowa drogi 6 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] A1: 0.2 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Bydgoszcz: 100 km
Kolej [km] Włocławek: 10 km
Bocznica kolejowa [km] Włocławek: 10 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Bydgoszcz: 100 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Toruń : 60 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Napięcie [kV] 15 kV
Dostępna moc [MW] 2 MW, od 2023 nowy GPZ i większa dostępna moc
Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 0 m
Średnica rury [mm] 160 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] 600
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] 20
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] 20
Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 20 m
Dostępna objętość[m³/24h] 20
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z naszym doradcą.
+48 536 840 130

ADC Sp. z o. o.
Stawki 2 (24. piętro)
00-193 Warszawa
NIP: 7010819656
KRS: 0000729043
REGON: 380024552
Imię* (wymagane)
Nazwisko
Nazwa firmy
Treść zapytania* (wymagane)
Jak mamy się z Tobą skontaktować?* (wymagane)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729043, NIP: 7010819656, REGON: 380024552. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść klauzuli
Wykonanie: Apkeo