Zainteresowany/a ofertą?
Barcin, Sadłogoszcz, kujawsko-pomorskie
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Barcin
Miasto / Gmina: Barcin
Adres (ulica, nr): Sadłogoszcz
Powiat: żniński
Województwo: kujawsko-pomorskie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE:
SSE: Pomorska SSE
Strona internetowa: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1k7LXfEKncBuYOOhCAkuRvdvjjSrsJBs&usp=sharing
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 126 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: Nie
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 50 PLN/m²: Cena: do negocjacji w trybie przetargu publicznego.
Właściciel/ Właściciele Właściciel Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Rodzaj właściciela Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Formy wsparcia na poziomie lokalnym:
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż
Wynajem
Użytkowanie wieczyste
Charakterystyka działki
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie rolnicze
Klasa gleby Klasa gleby IIIB
Powierzchnia [m²] 3.22 ha
Klasa gleby IVa
Powierzchnia [m²] 30.005 ha
Klasa gleby IVb
Powierzchnia [m²] 51.4793 ha
Klasa gleby V
Powierzchnia [m²] 35.98 ha
Klasa gleby VI
Powierzchnia [m²] 4.93 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 1 m
Ograniczenia wysokości budynków [m]: kominy do 120m: 45 m
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):
Poziom wód gruntowych [m]: 2 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Przeszkody podziemne (T/N): Tak, gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia w północnej części terenu
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): Tak – linia energetyczna wysokiego napięcia na wschodniej części działki oraz linia średniego napięcia
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):
Budynki i zabudowania na terenie (T/N):
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi wojewódzka
Szerokość użytkowa drogi 7 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] A1: 60 km
Droga ekspresowa S5: 23 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Gdańsk: 180 km
Kolej [km] Wapienno: 2 km
Bocznica kolejowa [km] Wapienno: 2 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Bydgoszcz: 35 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Bydgoszcz: 35 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Napięcie [kV] 110 kV
Dostępna moc [MW] Możliwość podłączenia na warunkach zakładu energetycznego (ENEI Operator) na poziomie 2x10MW bądź większego
Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 700 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 39.918 MJ/Nm³
Średnica rury [mm] 150 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] Dostawa najszybciej za min. 3 lata
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] 150
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 2000 m
Dostępna objętość [m³/24h] 4 000 m3/24h, możliwość poboru wody z rzeki Noteć - na warunkach uzgodnionych z Zarządem Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu.
Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 30 m
Dostępna objętość[m³/24h] 150
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z naszym doradcą.
+48 536 840 130

ADC Sp. z o. o.
Stawki 2 (24. piętro)
00-193 Warszawa
NIP: 7010819656
KRS: 0000729043
REGON: 380024552
Imię* (wymagane)
Nazwisko
Nazwa firmy
Treść zapytania* (wymagane)
Jak mamy się z Tobą skontaktować?* (wymagane)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729043, NIP: 7010819656, REGON: 380024552. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść klauzuli
Wykonanie: Apkeo