Zainteresowany/a ofertą?
Polkowice, Polkowice, dolnośląskie
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Polkowice 78/4
Miasto / Gmina: Polkowice
Adres (ulica, nr): Polkowice
Powiat: polkowicki
Województwo: dolnośląskie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE:
SSE: Legnicka SSE
Link do My maps: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=188xsxrKFTOlwM8xjB8HOofnS61c&ll=51.4970684751347%2C16.029042050000044&z=17
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 10.53 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: Brak danych (przyległe działki należą do osób prywatnych)
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 170 PLN/m²: Cena sprzedaży działki zostanie zweryfikowana podczas aktualizacji jej wartości rynkowej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Właściciel/ Właściciele Właściciel Gmina Polkowice
Powierzchnia przypadająca na właściciela 10.53 ha
Rodzaj właściciela Gmina
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):
Link do uchwały: https://mpzp.igeomap.pl/doc/polkowice/polkowice/011.pdf
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Formy wsparcia na poziomie lokalnym:
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż
Charakterystyka działki
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie rolnicze
Klasa gleby Klasa gleby IVb
Powierzchnia [m²] 1.1366 ha
Klasa gleby V
Powierzchnia [m²] 8.5074 ha
Klasa gleby VI
Powierzchnia [m²] 0.7535 ha
Klasa gleby inne
Powierzchnia [m²] 0.1303 ha
Różnica poziomów terenu [m]: flat area
Ograniczenia wysokości budynków [m]: W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego nie ma wytycznych dotyczących limitów wysokości budynków. W projekcie zagospodarowania przestrzennego obowiązuje ograniczenie wysokości budynku do 25 m): 25 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 80
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):
Poziom wód gruntowych [m]: Brak badań geologicznych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):
Przeszkody podziemne (T/N):
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N):
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):
Budynki i zabudowania na terenie (T/N):
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi inne
Szerokość użytkowa drogi 7 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] A4: 40 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Głogów: 21 km
Kolej [km] Polkowice: 1 km
Bocznica kolejowa [km] Polkowice: 1 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Wroclaw: 81 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Wroclaw: 89 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 3500 m
Napięcie [kV] 110 kV
Dostępna moc [MW] 5
Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 980 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 32.8 MJ/Nm³
Średnica rury [mm] 160 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] 600 m3/h
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 340 m
Dostępna objętość [m³/24h] 1500
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy działki [m] 340 m
Dostępna objętość [m³/24h] 1500
Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 700 m
Dostępna objętość[m³/24h] 3000
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 900 m
Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z naszym doradcą.
+48 536 840 130

ADC Sp. z o. o.
Stawki 2 (24. piętro)
00-193 Warszawa
NIP: 7010819656
KRS: 0000729043
REGON: 380024552
Imię* (wymagane)
Nazwisko
Nazwa firmy
Treść zapytania* (wymagane)
Jak mamy się z Tobą skontaktować?* (wymagane)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729043, NIP: 7010819656, REGON: 380024552. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść klauzuli
Wykonanie: Apkeo